Hur översätter man heraldik

I projektet med att översätta Svenskt vapenregisters vapen till engelska är det bara att erkänna att det finns vissa problem.
Britterna skriver helt enkelt väldigt annorlunda jämfört med oss skandinaver.

Jag har haft stor hjälp av the International Association of Amateur Heralds men även av the Heraldry society. Här finns mycket kunskap. Problemet är att ingen av dem är komplett och de avviker båda från varandra och från äldre källor så jag vågar inte påstå att ena eller andra sidan har sanningen. Men det viktigaste är inte sanningen utan att få till något som fungerar och är begripligt.

Mest bekymmersamt är ändå att det finns en hel del begrepp och underliggande antydda begrepp i svensk-skandinavisk heraldik som inte har någon riktig motsvarighet i brittisk heraldik. Stam är ett sånt. ”Base” förekommer sällan och har inte riktigt samma innebörd som det har i svensk heraldik även om de ofta ser ut att vara lika.