Heraldiska nämnden ännu i skuggan av heraldiken

Heraldiska nämnden har fått nya ledamöter. Den här gången med mer heraldisk kompetens än någonsin tidigare.

Så vad menar jag då med rubriken? Jo, att Heraldiska Nämnden för en alltför undanskymd tillvaro i den heraldiska debatten. Med dessa nya ledamöter hoppas jag att de känner att de vågar sig på att debattera heraldik öppet med andra heraldiker och inte som sina föregångare låsa in sig.

Jag är speciellt glad över att Cecilia Candréus är utsedd eftersom hon av Svenska Heraldiska Föreningen utsågs till mottagare av förtjänstmedaljen 2012.

Heraldiska nämndens ledamöter

  • Björn Jordell, riksarkivarie
  • Gabor Palotai, grafisk designer
  • Åsa Jungnelius, formgivare
  • Ulrika Ihrfelt, hovrättsråd
  • Cecilia Candréus, fil dr
  • Magnus Olausson, avdelningschef på Nationalmuseum
  • Örjan Nordling, grafisk designer

Riksarkivarien Björn Jordell är nämndens ordförande och statsheraldikern Henrik Klackenberg sammankallande, föredragande och sekreterare.

Adjungerade till nämnden är riksarkivets informationschef Ingela Bäckström, riksarkivets chefsjurist Efwa Westre Stövander och riksarkivets heraldiske konstnär Henrik Dahlström.