Heraldisk konferens – Den akademiska dräkten

Vapensköld för Societas Heraldica Lundensis
Vapensköld för Societas Heraldica Lundensis. Teckning: Ronny Andersen

Societas Heraldica Lundensis inbjuder till ett seminarium om akademiska dräkter och ceremonier, i Lund den 26 september 2015.
Temadag: Den akademiska dräkten. Symboliken i hattar, kragar, talare m.m.

Fortlöpande information om seminariet, tider och föreläsarordning, kommer att publiceras här och på Facebook.
Frågor kan skickas till shl@heraldik.org

Inledningar av bland andra Lunds universitets övermarskalk Carin Brenner, skräddarmästare Annika Hickery, universitetslektor Cajsa Sjöberg och arkivarie Fredrik Tersmeden.

Program: (med reservation för ändringar)

Lördag kl. 10.00 – Seminariet inleds.
kl. 12.00 – Lunch.
kl. 13.30 – Seminariet fortsätter.
kl. 18.00 – Seminariemiddag, “anno 1899″ på Grand Hotel i Lund.
Vid middagen uppmuntras högtidsdräkt m.o.

Kostnader:
Seminarium, 50 SEK, inklusive eftermiddagskaffe och kaka.
Lunch å lämplig restaurang, betalas på plats – vänligen föranmäl till arrangören.
Seminariemiddag ”anno 1899” å Grand Hôtel, 895 SEK exklusive dryck.

Anmälan:
Till seminarium och seminariemiddagen sker till sällskapets bankgiro 663-0354, senast den 4 september 2015. Vänligen ange namn och vilka arrangemang du önskar delta i. Vi är tacksamma om ni även meddelar om ni avser äta lunch. Information och frågor kan med fördel skickas till shl@heraldik.org.
Observera att Facebookanmälan inte räcker!

Skulle antalet seminarieplatser inte räcka kommer företräde ges till medlemmar i de heraldiska sällskapen.

http://www.hrionline.ac.uk/onlinefroissart/