Heraldisk atlas för alla heraldiker

Nu bygger vi en heraldisk atlas.
Vi samlar alla svenska halvofficiella vapen på en plats.

Under min ledning bygger Svenska heraldiska föreningen nu upp en heraldisk atlas över svenska halvofficiella vapen.

Och var är då det?
Jo, det är vapen som förs av landskap, härader och socknar. Alltså geografiska områden som inte längre finns som formella administrativa enheter, men som en gång i tiden hade stor plats i Sverige.

Vi kommer att bygga upp sidan med vapen och kartor. Här kommer de skyddade vapnen för fåra landskap och äldre köpingar att stå sida vid sida med vapen som antagits av en hembygdsförening för sin gamla sockens räkning.

Någon värdering görs inte, men alla vapen kommer att anges som fastställda, antagna eller föreslagna.

Titta gärna in på www-heraldiskatlas.se