En dansk härold i Novgorod

David Cochran var en dansk härold som var verksam i kung Christian IIs tjänst.

Det vet vi för att han den 11 september 1502 skickar ett brev från Novgorod till Moskva om att han fullgjort sitt uppdrag hos storfursten men tyvärr inte kan komma hem om han inte ska riskera att resa med ett litet obeväpnat skepp.

Läs mer i artikeln Härolden David Cochran.