Den medeltida skölden

Sköldarnas utveckling från 800 till 1600.

Sköldarnas utveckling från 800 till 1600.

Medeltidens sköld är inte en, det är många. Stridstekniken förändrades och med den sköldens form.

Men det är inte bara sköldens form som har ändrats. Även hur man målade den skiftade från tid till annan.

Svinakulas stridssköld, 1300-tal
Svinakulas stridssköld, 1300-tal

Bara två svenska medeltida stridssköldar är bevarade. De är från 1380-talet och tillhörde far och son i ätten Svinakula. Båda tillverkades förmodligen samtidigt och hittades tillsammans i en småländs kyrka. Vi vet inte helt säkert om det var äkta stridssköldar, men allt tyder på det. Här har man också utnyttjat hela sköldytan när man målat.

En svensk torneringssköld är bevarad. Den tillhörde Karl Laurentsson Björnlår som är känd mellan 1497-1504. Så åtminstone han deltog i en tornering. Andra svenska torneringsdeltagare är inte kända. På den här skölden är hela vapnet, inklusive hjälm och hjälmprydnad, målad och runt om skölden är den vackert dekorerad. Det finns inte en möjlighet att någon på mer än fem meters håll kan ha sett den heraldiska skölden så redan under medeltiden var heraldiken passé som igenkänningstecken.