Borås tar fram ny krona

Häroldskrona från Borås

Sju härolder har introducerat en ny heraldisk krona för sina medlemmar. Inspirationen kommer från den krona som finns på flaggstången utanför stadshuset i Borås.

Borås måste vara heraldikens epicentrum. Här finns världens förnämsta heraldiska akademi – Sju härolder – och här finns den mest inkluderande sammanslutningen – Borås heraldiska förening.

Här finns också den flaggstång som visar att Borås är centrum för vapenkonsten. Hur ska man annars förklara att den har stadsvapnet i toppen och dessutom krönt med en egen heraldisk krona? Här har vi alltså inte murkronan utan något helt annat. Häroldskrona från Borås

De två kronor som tagits fram har var sitt syfte. Den med häroldsstav* bakom mittskölden är för de aktiva ledamöterna. Den utan stav är för alla andra medlemmar. Nu är det dessutom så listigt ordnat att alla som vill är medlemmar i Borås heraldiska förening. det kostar inte heller något. Kan man bli mer inkluderande än så.
Men man måste förstås säga till att man finns.

* Är det häroldsstavar? Kanske inte, det kan vara två korslagda alnstavar med.

Det kommer att komma mer information om denna krona så småningom och andra tolkningar av densamma.

Flaggstången i Borås

Den flaggstång som avses är den som sattes upp på 1960-talet. Ska man vara lite petig om designen, och om man tittar på exempelvis Stjärnsköldsmedaljen, så kan det vara så att skaparen av kronan faktiskt missuppfattade hur en murkrona skulle se ut. Men då blir historien så mycket sämre att vi väljer att avstå från den tolkningen.

Flaggstången utanför stadshuset i Borås, med en krona.
Flaggstången utanför stadshuset i Borås, med en krona.
Närbild på flaggstången utanför stadshuset i Borås, med en krona.
Närbild på flaggstången utanför stadshuset i Borås, med en krona.