Bargello-museet i Florens

Jesper outside the Bargello in Florens 2015
Jesper utanför Bargello i Florens 2015. Foto: Michaela Mutka-Wasling.

Är du minsta intresserad av heraldik – besök Italien.
I vintras hade jag nöjet att besöka Florens. Och vilket nöje det var.

Vi skandinaver är bra på engelska och det är bra. Nackdelen är att vi blir lite för fixerade vid det land vars språk vi kan, men missar alla andra.

Italienska Florens är fyllt av heraldik från mitten av 1300-talet till mitten av 1500-talet. Sköldarna ses på nästan alla gamla hus. Mest är det Medicis vapen (under en tid var visst var fjärde florentinare i deras tjänst) men även andra köpmän sköldar och skrå-vapen finns i riklig mängd. Därefter planar det ut.

Trots denna prakt var det något helt annat som fångade mig – Bargello museet.

Här fylldes alla väggar på gården och i huset av de vapen som förts av ”polischeferna” i staden (Captaini del popolo, Podestà, Giudici di Rosta).

Dessa sköldar visar mer än något annat vilken social betydelse ett heraldiskt vapen hade vid denna tid och att detta inte var något man snålade in på. Fast man ser att Florens med tiden tappar i ekonomisk prakt, för 1500-talets sköldar är enklare (=billigare) i sitt utförande än de som gjordes 100 år tidigare.

Det kommer en artikel i Vapenbilden till vintern. Bli medlem i SHF och läs artikeln när du får tidningen.