Etikettarkiv: Martin Sunnqvist

Missa inte Martin Sunnqvist

Den 18 februari föreläser Martin Sunnqvist om häradsvapen och sigill i Lund. Missa inte det.

Det här är verkligen en föreläsning som jag gärna skulle vilja lyssna till. Häradsvapen är en speciell företeelse som inte är så lätt att begripa sig på. Och till häradsvapen räknar jag även häradssigill samt för Dalarnas del sockensigill, eftersom Dalarna saknar härader.

Vissa häradsvapen är väldigt nyskapade (som de i Skaraborg), andra har en längre historia. På många håll gjorde man aldrig vapen utan bara sigill. Häradssigillen har ofta i modern  tid legat till grund för kommunvapen, som Grästorp och Mark.

Det händer i vår

Sverige är fyllt av heraldiska evenemang. Mest i Lund, men även i Göteborg och Stockholm.

Tursamt nog har Svenska Heraldiska Föreningen samlat de som är klara än så länk på sin hemsida. Den kommer att uppdateras så det är lika bra att bokmärka den med en gång.

Listan på evenemang under våren 2016

 

Heraldisk lunch, Lund

Heraldisk lunch på Grand hotel hålls första helgfria fredagen i varje månad, under våren 2016: den 5 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj och 3 juni. Kl. 11.30.

18 februari, Lund
Martin Sunnqvist: Symboliken i häradssigill och häradsvapen i Norden.
Kl. 18.00. Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4.

En föreläsning som jag gärna skulle vilja lyssna till. Häradsvapen är en speciell företeelse som inte är så lätt att begripa sig på. Och till häradsvapen räknar jag även häradssigill samt för Dalarnas del sockensigill, eftersom Dalarna saknar härader. 

10 mars, Lund
Workshop för nya vapen #1 – vi hjälper dig med heraldiken.
Kl. 18.00. Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4.

En spännande idé som vi nog ska ta till Göteborg i höst. 

12 mars, Stockholm
Årsmöte Svenska Heraldiska Föreningen
Kl. 13.00. Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6.

Min favorit och den som jag med säkerhet kommer att bevista, om du vill träffa mig. 

13 mars, Stockholm
Visning av utställningen ”Dödens teater” på Livrustkammaren,
Kl. 10.50 Slottsbacken 3.
Visning av Ordenssalarna på Kungl. Slottet.
Kl. 12.00. Samling vid Västra valvet.

Se ovan, jag är kvar även på söndagen

21 april, Lund
Workshop för nya vapen #2 – vi hjälper dig med heraldiken.
Kl. 18.00. Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4.

19 maj, Lund
Yens Wahlgren: Språk och heraldik i Tintins Syldavien.
Kl. 18.00. Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4.

Låter onekligen väldigt spännande och Yens är en kul prick som nyss skrivit en bok om språket Klingon.

10 juni, Lund
Internationella heraldikdagen. Möte i Lund. Mer information kommer
Kl. 18.00

11 juni, Göteborg
Internationella heraldikdagen. Release av Svenska Vapenkollegiets nya vapenbok. Mer information kommer.

Min andra favorit och den som jag med säkerhet kommer att bevista, om du vill träffa mig. Eftersom jag är redaktör för boken blir det väl jag som är ”huvudperson” under dagen om vi inte hittar en fantastiskt bra konferencier.  

 

9 bästa bloggarna om heraldik

Heraldik är allvarliga saker. Så allvarligt och seriöst att ett flertal heraldiker lägger all sin vakna tid på att göra ämnet känt för en bredare allmänhet.

Här har jag samlat de främsta heraldiska bloggarna i Norden. 7 svenskar, 1 dansk och 1 finne. Alla har de en hemsida/blogg av något slag även om den kanske inte fylls på så ofta.

Claus k Berntsen

https://heraldik.wordpress.com/

Martin Sunnqvist

https://martinsunnqvist.wordpress.com/category/heraldik/
I
nte så vidare värst aktiv numera, men det finns mycket kunnande här.

Jesper Wasling

https://waslingmedia.se

Stefan Högberg

http://www.kvinnligakrigare.se/

Anders Segersven

http://finskheraldik.blogspot.se/

Davor Zovko

http://info.zovko.se/

Thomas Falk

http://www.heraldik.n.nu/heraldik

Carl Anders Breitholtz

http://www.breitholtz-vapen.blogspot.se/

Ronny Andersen

http://www.arsheraldica.dk/

Vad är Heraldiska nämnden?

Heraldiska nämnden är Sveriges högsta organ i heraldiska frågor.

Riktigt vad de gör och på vilka grunder hur de utses är oklart, men riksarkivarien är alltid nämndens ordförande och de två övriga ledamöterna utses av regeringen. För var och en av ledamöterna finns en suppleant som utses på samma sätt. En ledamot ska vara jurist så regeringen utser i regel en person från högsta domstolen eller motsvarande. Den tredje i Heraldiska nämnden  ska vara konstnär, tror jag.

Nuvarande ledamöter (riksarkivarie Björn Jordell, justitierådet Kerstin Calissendorff och formgivare Erika Lagerbielke) sitter sedan 2013 och fram till juni 2015. Så gör även deras ersättare (konstnär Ingegerd Råman och generaldirektör Jane Cederqvist, tidigare på Historiska museet). Sammankallande och sekreterare är alltid statsheraldikern (Henrik Klackenberg).  Nu finns dessutom tre adjungerande till nämnden (biträdande statsheraldiker Carl Michael Raab, riksarkivets chefsjurist Efwa Westre Stövander och riksarkivets heraldiske konstnär Henrik Dahlström).

Om det ska bytas ledamöter i Heraldiska nämnden

Jag vet inte om dagens ledamöter ska bytas ut i juni 2015, och jag har ingen önskan om att så ska ske. Men om så sker har jag lite synpunkter på efterträdarna.

Ska det finnas med en jurist så bör denne ha heraldisk kunskap. Då finns det två namn som är aktuella. Och eftersom nämnden möts i Stockholm och regeringarna i Sverige tycks ta det här med geografisk spridning med en klackspark så förordar jag den av de två som bor närmast statsheraldikerns kontor – Eric Bylander. Den andre är Martin Sunnqvist. Båda jurister med stor integritet, stor juridisk kompetens och med heraldisk kunskap. Oavsett vem så tror jag att bara deras intresse för ämnet kommer att ge Heraldiska nämnden en betydande energikick.

Som konstnär förordar jag kunglige ordensmålaren Leif Ericson. Han är säkert alldeles för okänd för att bli aktuell, men han vore synnerligen lämplig.

Tyvärr blir det väl någon, visserligen skicklig men ack så okunnigt heraldisk formgivare som inte har mycket att tillföra.

Ny uppsats om släktvapenrätt

Det har kommit ytterligare en juridisk uppsats om släktvapenrätt, och ännu en gång från Lunds universitet. Författaren nu är Torbjörn Bolling Landtblom. 

Misstolka mig inte, jag tycker att det är fantastiskt att det görs uppsatser inom ämnet heraldik. Och jag ser att det är min gamle vän Martin Sunnqvist som på något sätt har initierat det här (han var handledare åt Elsa Trolle Önnerfors som i sin tur är handledare åt Torbjörn Bolling Landtblom). Att jag själv förekommer i (den något tunna) litteraturlistan gör inte saken sämre.

Tyvärr märks det att det en juridisk uppsats för det finns en hel del rätt simpla historiska fel. Men det är inte uppsatsens syfte att reda ut den socialpolitiska historien utan att följa den juridiska utvecklingen. Och här följer uppsatsen i allt väsentligt martin Sunnqvist teser.

Tyvärr också i några detaljer där jag tycker att man kan utveckla Martins teser. Det gäller framför allt förordningen om ”Adelig Skölds eller öpen Hjelms brukande af Ofrälse Män” som jag anser generellt vara vara misstolkad och sedd med anakronistiska glasögon.

Men Torbjörn Bolling Landtbloms uppsats är absolut läsvärd och ger ännu ett bidrag till den heraldiska litteraturen.

 

Läs uppsatsen Släktvapenrätt – om dess ursprung och framväxt i Sverige

Nordisk heraldik och andra projekt

Tre spännande heraldiska föreläsningar väntar i Lund nu i vår. 

Introduktion till den nordiska heraldiken

Torsdagen den 16 april 2015 kl. 18.15 Grand Hotel, Lund

Martin Sunnqvist lägger fram utkast till ett häfte ”Introduktion till den nordiska heraldiken”. Diskussion om innehållets utformning och lämpliga illustrationer.

Raneke-samlingen och kyrklig heraldik

Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.15 Grand Hotel, Lund

Henric Åsklund och Claus K. Berntsen presenterar aktuella heraldiska projekt. Henric Åsklund: Status beträffande Raneke-samlingen Claus K. Berntsen: Nytt inom den kyrkliga heraldiken

International Heraldry Day

Onsdagen den 10 juni 2015 kl. 18.15 Grand Hotel, Lund

Årshögtid och ”International Heraldry Day”: Carl-Thomas von Christierson berättar om det Forbus’ska bördsbrevet i Lunds universitetsbiblioteks specialsamlingar.

Heraldiska pergamentsbrev visas i Lund

Vapensköld för Societas Heraldica Lundensis. Teckning: Ronny Andersen
Vapensköld för Societas Heraldica Lundensis. Teckning: Ronny Andersen

Per Stobaeus visar heraldiskt intressanta pergamentsbrev ur universitetsbibliotekets specialsamlingar.

Begränsat deltagande, anmälan till Martin Sunnqvist, martin.sunnqvist@jur.lu.se, senast den 15 mars 2015.

I anslutning till samtliga sammankomster är alla deltagare välkomna till gemensam måltid/eftersits. För mera information och anmälan (för platsbokningens skull), kontakta Claus K. Berntsen, claus@heraldik.se.

Sunnqvist blogg om heraldik

Bloggtips

En riktigt bra och genomtänkt blogg om juridik och heraldik.

Martin Sunnqvist, som idag är ordförande i Svenska Vapenkollegiet, är en av Sveriges bästa heraldiker inom vapenrättens område (Eric Bylander är den andre experten inom området).

I sin blogg tar han upp en del inom detta område, men än mer om praktisk vapenföring inom landets domstolar.

Läs mer på: https://martinsunnqvist.wordpress.com/category/heraldik/