Moderna föremål i heraldiska vapen

Hur moderna får heraldiker bli?

Societas Heraldica Lundensis håller seminarium den 23 september om just detta, på temat Moderna föremål i vapen.
Kugghjul, fotbollar, skiftnycklar – finns det någon gräns för hur nytt ett föremål kan vara för att få vara med i ett vapen?

Seminariet kommer att hållas på plats men medverkan via någon digital lösning kommer också att vara möjlig.

Närmare information på Facebook (Societas Heraldica Lundensis).