Heraldiken har tre hundar

Vapensköld för Ackerstierna, från Jämtland.
Arms of Ackerstierna family, from Jämtland, Sweden.

 Heraldiken är konsten att förkorta. Även om alla ting och väsen kan avbildas bör så inte ske. 

Under medeltiden fanns det få hundraser. Inom heraldiken skiljer man därför fortfarande bara på tre: jakthundar, spårhundar och vinthudar (mjöhundar). Men …

Det betyder inte att man ska följa regeln in absurdum. Du får idag  välja vilken hundras du vill.Däremot bör man förstå den heraldiska traditionen och inse att variation inte alltid är det bästa. Den hundras som du idag har kär kanske inte är den hudras som dina barnbarn föredrar. Då är det bättre att vara lite mer neutral och kanske skriva vakthund eller rentutav bara hund. Trots allt så nämner vi bara häst när dessa avbildas, aldrig om det är en arab eller nordsvensk.