Fem månader kvar

Idag är det fem månader till den fjärde internationella heraldikdagen.

Förra året var det bland annat ett stillsamt möte i Borås. I år kommer vi västsvenska heraldiker att satsa på en träff i Göteborg.

Du kommer också att vara välkommen dit. Mer information kommer men boka redan nu in den 10 juni.