Engelska och svenska städer

Skillnaden mellan modern brittisk och nordisk heraldik är framför allt en: Stadsvapen

Nyskapade brittiska, framför allt engelska, stadsvapen från 1800 till idag är betydligt mer komplicerade än släktvapen från samma tid, med betydligt fler motiv inbakade i skölden. Det gäller inte minst vapen skapade efter kommunreformerna 1970.

I Norden och Sverige är det tvärtom. Här är offentliga vapen enklare än släktvapnen. det gäller både 1800-talets med flera motiv i sköldarna och nutida där få motiv snarare bildar grafiska motiv.

För mig är det inte antalet motiv som avgör om ett vapen är vackert eller bra heraldik. Nä, det är hur det är komponerat. Det finns många fantasilösa enkla vapen och många vackra men komplicerade.