En vase från 1400-talet

Vad är en vase? Ingen kan idag med säkerhet säga att de vet. Frågan är då när man visste.

i etta inlägg har jag med tre sigill som alla användes av kung Gustav Vasas far, riddaren herr Erik Johansson. Sigillen är tidigast kända från 1495, 1499 och 1504. Synnerligen olika bilder, eller hur?

Det intressanta är att de tre sigillen visar tre olika sätt att rita en vase på, och alla tre har var för sig använts för att bevisa att en vase egentligen är en … vad det nu kan ha varit. Alternativen växlar mellan en kärve, en vippa, orrfjädrar, byggelement eller armborst.  Eller kanske ett träd?

En liten påminnelse om hur svårt det kan vara att avgöra vad en symbol ursprungligen föreställde.