Bok om Gotlands romanska stenskulpturer

Book cover "Gotlands romanska stenskulpturer"
Bokomslaget till ”Gotlands romanska stenskulpturer”

Äntligen har det gjorts en avhandling om Gotlands stenskulpturer från romansk tid, med fokus på motiven.

Jag håller med författaren, nyblivne fil dr Evert Lindkvist, att det görs för lite studier av motiven i medeltida konst, vare sig det gäller stenskulpturer, dopfuntar, altartavlor eller något annat.

Mer fokus har lagts på de som gjorde konsten.

Men nu har Lindkvist fyllt en lucka genom sin avhandling ”Gotlands romanska stenskulpturer”.

Låna den. Läs den. Fundera kring proto-heraldiken.