Amatörhistorikerns triumf

Grattis, Bengt Wadbring, till Tengelandstipendiet 2015.

Bengt Wadbring är en sann folkbildare. I mer än tio år har han publicerat texter om historia på sin hemsida ”Bengas historier”. Det är en fantastiskkälla till kunskap samtidigt som han är ödmjuk, och han skriver själv:
Sajten omfattar drygt 600 sidor och 3.000 bilder. Att alla uppgifter är helt korrekta kan jag inte garantera, men allt är skrivet med bästa välvilja.”
Hur jag önskar att fler kunde skriva under sina verk med samma sköna inställning.

Vapensköldar överallt

Wadbring ska ha en extra eloge för att han överallt har med vapensköldar och betonar heraldiken.