Djävulsdyrkare stal Petrus symbol

Altartavla som visar Petrus korsfästelse, av Masaccio
Altartavla som visar Petrus korsfästelse, av Masaccio

Ett kors upp och ner, det måste vara Satans kors?
Nope, det är Petrus kors som stulits av de som inte vet bättre.

Under renässansen blev Petrus korsfästelse ett populärt motiv och det fortsatte fram till barocken. Sedan har det, vad jag sett, minskat.

Legenden om att Petrus korsfästes upp och ner är känt från antiken men både obekräftad och tämligen osannolik. Han var knappast en så betydande revolutionär att någon romersk domare skulle döma honom till det.

Verklig händelse eller legend är emellertid ointressant när det kommer till symboliken i bilden. Petruskorset ska ses som det yttersta tecknet på dygden ödmjukhet. Den betydelsen finns ännu kvar inom kristenheten, framför allt inom katolicismen.

Allt upp-och-ner är sataniskt

Men så blev det satanistiskt. Varför är inte lätt att begripa. Det måste ha börjat med ett totalt hjärnsläpp hos några satanister, men efter att ha bläddrat i ett symbollexikon borde någon ha kommit på att deras symbol inte är satans märke utan Guds ställföreträdare på jorden.

Så kan det gå när man inte läser på om sin egen historia.