Sveriges flagga genom historien, del 2

Svenska flaggan –
En 800 år lång kärlekshistoria

Eftersom texten om svenska flaggans historia blev så lång så finns alla flaggor samlade här.

Alla baner, fanor och flaggor här nedan är de som jag anser ska betraktas som Sveriges främsta nationalsymbol för just den tiden som nämns. Vi får inte vara så anakronistiska att vi överför vår definition av nation och rike på äldre tider. eller att tro att äldre tider hade samma strikta definitioner av begrepp som vi har. Ingen människa hade under medeltiden gjort den åtskillnad mellan flagga och fana som vi gör idag.

Enskilda plakat och förordningar från kungamakten kan inte heller självklart ställas ovan sedvanan. Så noga var man inte förr med juridiska detaljer. Vi får ha ett mer öppet sinne till vad ”folk”, och här menar jag samhällets elit som var de som lät sy respektive flagga, ansåg vara den passande symbolen för det rike de företrädde.

Sidan kommer att byggas på med innehåll allt eftersom jag forskar vidare  ämnet. Om du känner till någon flagga så tipsa mig gärna på jesper@heraldik.se.

Medeltid

Under medeltiden fanns inte ordet ”flagga”. Man sa riksbaner, krigsbaner eller huvudbaner, men det är oklart om det egentligen fanns någon skillnad på dessa. Gemensamt för dem alla är att de representerar kungamakten och hären.

De baner som finns med här har avbildats på sigill, i tavlor eller beskrivits i text. Det är däremot oklart om de verkligen använts i fält eller om det bara är författarens/konstnärens tolkning av verkligheten.

Erikska ätten 1220-1275

Erikska ätten dominerade svensk politik från 1160 till 1260, med kung Valdemar Birgersson som siste (heraldiske) medlem. Man får inte glömma att Birger jarls son blev kung därför att hans mor var av Erikska ätten, inte för att Birger var Sveriges mäktigaste storman.

 

Kungabaner för Erikska ätten, version 1
Kungabaner för Erikska ätten, version 1

 

Kungabaner för Erikska ätten, version 2
Kungabaner för Erikska ätten, version 2

 

Kungabaner för Erikska ätten, version 3
Kungabaner för Erikska ätten, version 3

Erikska ätten hade först två sedan tre krönta lejon i blått. Oklart om lejonen var av guld eller silver eller om det varierade. Klart är däremot att kung Valdemar hade krönta silverlejon som efter hans abdikation 1275 förlorade sina kronor.
Här finns sannolikt upphovet till legenden om Erik den heliges tre kronor.

Knut långes baner från c:a 1225.
Knut långes baner från c:a 1225.

Knuts långes baner från hans tid som ”riksföreståndare” är känt från hans sigill. Färgerna är inte kända, inte heller om det hade ett motiv. Hans sköld visar däremot en blå sköld med tre bjälkar. Hans baner som kung är inte känt, men var troligen detsamma.

Knuts Långes baner, en tolkning. version 1
Knuts Långes baner, en tolkning. version 1
Knuts Långes baner, en tolkning. version 2
Knuts Långes baner, en tolkning. version 2

 

Folkungaätten 1275-1389

Jag är så fräck att jag räknar kung Valdemar, Magnus Ladulås äldre bror , som medlem av erikska ätten, som hans mot tillhörde, för det är först med kung Magnus som Bjälbo-ätten vågar använda sitt eget vapen som kungavapen.
Jag räknar även in Albrekt av Mecklenburg som en medlem av Bjälbo-dynastin eftersom det var i egenskap av det som han valdes till kung av Sverige.

Sveriges baner (flagga) 1260-1350, version 1
Sveriges baner (flagga) 1260-1350, version 1

 

Sveriges baner c:a 1260-1350, version 2
Sveriges baner c:a 1260-1350, version 2

 

Sveriges baner (flagga) c:a 1360-1520, version 1
Sveriges baner (flagga) c:a 1360-1520, version 1

Den här fanan används i bilder från 1370-tal medan samma motiv på svenska mynt börjar användas 1354.  Banerets motiv finns alltså före kung Albrekts regering och det används konsekvent under hela unionstiden av svenska företrädare  och i konst för att markera svensk överhöghet. Som här nedan

Kalmarunionens tid

 

Erik av Pommerns flagga som unionskung 1411-1436.
Erik av Pommerns flagga som unionskung 1411-1436.

Kung Erik (av Pommern) använde denna flagga som skeppsflagga. Det vet vi för detta är den enda bevarade nordiska flaggan. Lägg märke att alla vapenbilder är sydda ovanpå danska Dannebrogen.

 

Äldre Vasatid 1520-1611

Under de äldre Vasakungarna på 1500-talet var förvirringen total. Nya flaggor kom och gick om vartannat och det är sannolikt att många av de bevarade bilderna helt enkelt är ett resultat av att ingen visste vad de andra menade när de ville beskriva en svensk flagga. Därför tolkas inte minst uttrycket ”gult kors på blå botten” väldigt olika.

Sveriges blågula korsfana tas alltid fram när 1500-talets flaggor ska beskrivas, men jag vill höja ett finger för att ta den allt för given. Den var inte alls självklar under 1Vasatiden och när den används är det till sjöss eller i Finland, alltså just där kungen inte är. Tvärtom verkar flaggorna i kungens närhet, de som visar riksstyret, vara helt annorlunda.

Äldre Vasatidens flaggor PÅ LAND

Sveriges baner (fana, flagga) för hären c:a 1545-60.
Sveriges baner (fana, flagga) för hären c:a 1545-60.

1544 skapas Sveriges nya här och då skapas (troligen) även denna flagga. Den är känd från 1545.

Svensk flagga från 1580-talet i Södra Finlands sköld.

När svenska flaggan ska beskrivas i Södra Finlands vapensköld anser man i kungliga kansliet att det är frågan om ett fristående kors likt de som finns i samtida flaggor till sjöss minus ränderna. För övrigt samma design som överlevt till idag i Schweiz.

Sveriges flagga är blåvitgul randig enligt Rudolf van Devetner 1585
Sveriges flagga enligt Rudolf van Devetner 1585

1585 avbildar en dansk befälhavare den svenska flaggan när den svenska armen belägrar dem. Man kan ana att denna dansk, känd för sin konstnärlighet och som förstahandskälla faktiskt visar den flagga som Svenska armen, och därmed svenska riket, använde vid denna tid. Förutom att man här linjerar den blå-vit-gul är den i sina grunddrag densamma som armén använt sedan 1300-talet, kanske så långt tillbaka som 1200-talet.

Äldre Vasatidens flaggor TILL SJÖSS

Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 5
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 6
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 8
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende
Svenska flottans flagga 1525-80, osannolikt utseende 4
Svenska flottans flagga 1525-80, osannolikt utseende
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 2
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 3
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 2
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 2
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 1
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 1

Flottan förde först en vågad version belagt med ett kors. Antalet vågor är okänt och bevarade teckningar ger inte något tydligt besked. Färgerna var troligen blått och gult belagt med ett gult kors, men kan även ha varit blått och vitt med ett gult kors. Eller möjligen blått och gult med ett vitt kors.

Svenska flottans flagga 1580-1620
Svenska flottans flagga 1580-1620
Svenska flottans flagga 1580-1620, möjligt alternativ
Svenska flottans flagga 1580-1620, möjligt alternativ
Detalj av skeppet Morgonstjernan, toppflaggan.
Detalj av svenska örlogsflottans främsta skepp,  Morgonstjernan, med toppflaggan från 1658. Det är samma flagga som användes redan 1580 .

Omkring 1580 tas korset bort och endast vågorna består. Den enda bevarade flaggan med det här utseendet är sju gånger delad i gult och blått. Denna flagga försvinner i mitten av 1620-talet, troligen som en del i den krigspropaganda där Sverige utropar sig till den sanna kristenhetens försvarare.

Sveriges baner (fana, flagga) 1560-1625.
Sveriges baner (fana, flagga) 1560-1625.

Den tvåtungade flaggan omnämns första gången i en skrift av Erik XIV år 1562. Den här versionen tycks inte ha använts av flottan men den är en förebild för Johan III:s riksbaner.   Flaggan används i vilket fall 1559, även om det är lite oklart vilken status den då hade.

Yngre Vasatid till riksupplösning 1611-1809

Dagens nationsfana etableras redan under Gustav II Adolfs tid som en skeppsflagga. Och så förblir den under hela perioden. Det finns inget belägg för att den blå flaggan med ett gult kors har använts någon annanstans än av örlogsflottan, av handelsflottan (inkl Ostindiska kompaniet, men olovligen) och av vissa befästningar och hamnar som har med marinen att göra. Hit räknas handelsstationen i kina och fästningen Nya Sverige i Delaware.

Yngre Vasatidens och karolinertidens flaggor PÅ LAND

 

Svensk flagga från 1648.

Ovan. Svensk flagga från 1632. Färgerna är felaktiga och bara med för att förtydliga bilden. Den här flaggan avbildas i ett samtida kopparstick och visar svenska armens intåg i Nürnberg under ledning av Gustav II Adolf. Det är den enda flagga som avbildas och den finns med två gånger.

Ovan. Flacka i en målning av David Klöcker från 1652, föreställande fältmarskalken Carl Gustav Wrangels barn. I en annan tavla förekommer han själv och då flankerad av två ”riksbaner”: Göta vapen och kungens monogram.

Fler flaggor finns men inte omnämnda här. Vanligast är att svenska armén och kungen symboliseras av den blågula tre-kronor-flaggan eller med denna tillsammans med folkungaflaggan.

Yngre Vasatiden och karolinertidens flaggor TILL SJÖSS

 

Sveriges flagga 1625, för flottan.
Sveriges flagga 1625, för flottan.

I mitten av 1620-talet ersatte dagens korsflagga den vågrandiga flaggan på våra örlogsfartyg. Den tretungade flaggan är med säkerhet belagd 1626.

Sveriges örlogsflagga 1658-
Sveriges örlogsflagga 1658-

Av någon anledning satte man in en vit ruta med tre kronor i korsmitten på flaggan från 1658.

Sveriges handelsflagga från 1663
Sveriges handelsflagga från 1663

1663 bestämdes det att handelsfartygen skulle få använda den svenska örlogsflaggan, men i avskuren version.

Sveriges örlogsflagga 1695.
Sveriges örlogsflagga 1695.

1695 hoppade man helt över den blå färgen.  Den var inte unik för sin tid, men var en av de versioner som användes. Förvirringen råder.

 

Sveriges första formella Kungliga flagga kom 1764.
Sveriges första formella Kungliga flagga kom 1764.

1764 skapades en flagga som endast skulle föras av kungen. Det innebär att man från den här tiden, men inte tidigare, gör en klar åtskillnad på kungens roll i staten och staten som sådan.

Sverige flagga för Skärgårdsflottan 1761-1813

Sverige flagga för Skärgårdsflottan 1761-1813

Skärgårdsflottan, som var armens egen flotta, använde under 50 år denna helblå flagga. Skärgårdsflottan uppgick 1813 i marinen.

 

Unionstid 1815-1905

Under norsk-svenska unionen var man tvungen att kompromissa och resultatet blev den berömda sillsalladen. Den kritiserades ofta och mycket för sitt utseende, men jag uppskattar det seriösa försöket att vara rättvis mot både Norge och Sverige. Jämte brittiska Union Jack är detta världens enda verkliga kompromiss.

 

Unionsflaggan 1815 (del av densamma)
Unionsflaggan 1815 (del av densamma)

 

Sverige flagga för flottan 1815-1844
Sverige flagga för flottan 1815-1844

 

Handelsflottans flagga 1818-44
Handelsflottans flagga 1818-44

Unionen innebar en kompromiss. 1815 kom unionsflaggan för örlogsflottan och 1818 kom fick handelsflottan sin version.

Sverige flagga för handelsflottan 1844-1905

Sverige flagga för handelsflottan 1844-1905

Demokratins tidevarv

Med 1900-tal kommer ordning och reda. och en tro på att inget får ändras för att man då bryter mot de svenska traditionerna (vilket, som man kan se här ovan, är fullständigt strunt). Därför ser flaggan likadan ut idag som 1905, förutom en justering av färgnyanserna.

För Sverige i tiden 1905-

Unionen upphör 1905 och Sverige tvingas justera sin flagga. Därmed skapas också den första riktiga flagglagen som verkligen i detalj beskriver hur flaggan ska se ut.

 

Sverige flagga 1905-80
Sverige flagga 1905-80

 

Sverige flagga för flottan 1905-80
Sverige flagga för flottan 1905-80

 

Efter 1980 har färgerna justerats men i övrigt är den som den var tidigare.

 

 

Lämna ett svar

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia