Till minne av Petrén

Sture Petréns vapensköld
Arms of Sture Petrén, knight of the Royal Order of the Seraphim

Idag, men 1976, dog Sture Petrén, riddare och Serfimerorden. Det är den skölden som syns här ovan.

Om hovrättspresidenten Sture Petrén finns inte mycket att säga heraldiskt, men hans vapen är intressant eftersom det är en kvadrering men inget av de två motiven bygger på äldre släktvapen.

Hjälmprydnaden visar rättvisas vågskål och svärd, som det anstår en domare.