The Medieval World at War

Boktips

 

Artikelnr: 696356 (Bibliotekstjänst)

Titel: The Medieval World at War

Författare: Mattew Bennet

Förlag: Thames & Hudson

 

 

Matthew Bennet har försökt klämma in 1000 års krigshistoria på 272 sidor och 264 illustrationer. Och det har gått förvånansvärt bra. Bennet är lärare vid the Royal Military Academy Sandhurst, och har haft god hjälp av andra forskare.

 

Boken är ett översiktsverk som tar sig an krigsteknikens utveckling från romarrikets fall till 1500-talets början. Tonvikten ligger på europeisk och arabisk militärteknik, men boken avslutas med ett långt kapitel om Indiens, Kinas, Koreas och Japans krigshistoria.

 

Få enskilda slag beskrivs. Istället läggs fokus på att förklara vilken betydelse ny teknik fick på den militära strategin, och hur logistiken också utvecklades. De tre viktigaste kapitlen handlar om mongolernas påverkan, pikarnas betydelse och krutets värde för strategins förändring för såväl anfallare som försvarare.

Boken rymmer även en del idéhistoria och en mängd illustrationer som visar utrustning, fästningar och slagfält.

”The Medieval World at War” är därför en mycket bra referensbok för krigshistoriker.