Etikettarkiv: historieforskning

Tysk källa för bevis om svensk sed

Jag hade häromdagen en intressant diskussion med Herr J. Vi pratade om vad som är god svensk heraldisk sed (ett viktigt ämne för svenska heraldiker i dessa dagar). Överlag var vi överens, men vi hade en fråga där vi inte kom överens Tinkturen purpur.

Samtalet var vänskapligt men eftersom jag har skrivit om de svenska tinkturernas historiografi och där slagit fast hur samtliga svenska heraldiker som låtit publicera sina åsikter i tryck har tyckt de senaste 250 åren, känner jag mig ganska hemma när det gäller källäget i Sverige.

Ju mer vi pratade desto mer förvirrad blev jag. Var kom hans åsikt om att purpur inte kan accepteras som svensk heraldisk tinktur utifrån svensk heraldisk sed ifrån?

Till slut kom svaret – han har inte sett tinkturen i tyska vapenböcker.

Svensk sed förutsätter svensk tradition

Jag har respekt för att man inte framledes vill ha purpur för att man tycker att det är för likt rött och blått. Det är ett argument grundat i ens egen tolkning av färglära och vad som gäller bör utifrån denna premiss jämkas samman med andras tolkningar av samma färglära (att en tycker en sak om en färg gör inte åsikten till allmängiltig sanning).

Men om man argumenterar utifrån svensk sed bör argumentationen hämtas från historien och då företrädesvis svensk heraldisk historia. Då går det inte längre att komma dragandes med tyska eller brittiska handböcker.

Ändå är det sådant jag möter om och om igen.

För övrigt accepterar jag tinkturen purpur men ser gärna att den behandlas med varsamhet.

Snälla, snälla, snälla – bara lite källkritik

Ouuuuschhhh.
Puuuuuh.
Så tar vi ytterligare tre djupa andetag.

Youtube är en fantastisk källa för kunskap. Det är också en fantastisk källa för ren och skär dumhet. Så dumt att jag inte vet var jag ska börja. Så jag börjar med de här två filmerna.

Påvens vapen som pentagram
https://www.youtube.com/watch?v=ZCTOfCbOXTo

Monster i Vatikanen
https://www.youtube.com/watch?v=KPw0fngNN5E

Titta på dem och fundera på vad de gör för fel. Tänk på hur väl deras

Sedan har vi deras utgångspunkt som gör att det hur som helst inte kommer att kunna gå att resonera dem. För den som säger sig vara kristen (i det här fallet amerikan) men samtidigt påstår att européerna under 2000 år haft djävulsdyrkan istället för kristendom, den personen kommer aldrig att lyssna på något argument eller ta till sig någon kunskapskälla som säger emot den egna teorin.

 

#1 riktigt usla bloggare

Internet är fritt för alla. Så ska det vara, luften är fri. Men baksidan är att vi får stå ut med några riktigt usla bloggare.

Med usla menar jag nu inte att man stavar fel eller liknande. Tro mig, jag har korrläst akademiska avhandlingar, rapporter och andra texter av välutbildade personer och vet att alla – hittills utan undantag – skriver mer eller mindre fel. Även jag. Alla har däremot inte tid och kunnande att korrigera sina texter, men det är en annan sak.

Nä, med usla menar jag de som mot bättre vetande sprider felaktigheter och tyckande men påstår att det är fakta. Några av dessa tar jag upp här:

Anders Edwardssons blogg http://svenskhistoria.blogspot.se/
Han lider av nyliberalism, tycks han tro, samtidigt som han vill tysta de som tycker annorlunda. Riktigt så skriver han förstås inte, men den som gör en ”ironisk” (nu var jag ironisk) världsregering och där placerar in Al Gore, Barack Obama och George Soros jämsides med Robert Mugabe, Vladimir Putin och Kim Il Song, den personen är inte att lita på när han gör andra överväganden.

Djävulsdyrkare stal Petrus symbol

Altartavla som visar Petrus korsfästelse, av Masaccio. Bild från Wikipedia commons.

Ett kors upp och ner, det måste vara Satans kors?
Nope, det är Petrus kors som stulits av de som inte vet bättre.

Under renässansen blev Petrus korsfästelse ett populärt motiv och det fortsatte fram till barocken. Sedan har det, vad jag sett, minskat.

Legenden om att Petrus korsfästes upp och ner är känt från antiken men både obekräftad och tämligen osannolik. Han var knappast en så betydande revolutionär att någon romersk domare skulle döma honom till det.

Verklig händelse eller legend är emellertid ointressant när det kommer till symboliken i bilden. Petruskorset ska ses som det yttersta tecknet på dygden ödmjukhet. Den betydelsen finns ännu kvar inom kristenheten, framför allt inom katolicismen.

Allt upp-och-ner är sataniskt

Men så blev det satanistiskt. Varför är inte lätt att begripa. Det måste ha börjat med ett totalt hjärnsläpp hos några satanister, men efter att ha bläddrat i ett symbollexikon borde någon ha kommit på att deras symbol inte är satans märke utan Guds ställföreträdare på jorden.

Så kan det gå när man inte läser på om sin egen historia.

Forskaren och forskningen

Idag (29/9) skriver Staffan Laestadius på SVDs debattsida om att humanister ska ta mer ansvar för klimatfrågan. Jag har lite synpunkter på vad Staffan Laestadius skriver och vad som inte sägs.

Staffan Laestadius saknar kulturfolket i klimatdebatten. Ja, det kanske han gör. Jag för min del tycker att de varit påfallande närvarande i den debatten sedan jag började i småskolan på 70-talet. Ibland har de varit väldigt bra att ha med, ibland har jag dunkat huvudet (bildligt) mot närmsta vägg och skrikit efter en ingenjör.

Det intressant är att Laestadius tar upp hur mycket kol och olja betyder för vårt välstånd. Om han ägnade sig lite åt historieforskningens alster de senaste 150 åren kommer han att notera att detta är centralt i beskrivningen av industrialismens framväxt (därav Marx teser om kampen om produktionsmedlen). Jag skulle därför vilja säga tt bland den här grpen humanister/kulturfolk/forskare är fossilbränningen inte en elefant i modernitetens vardagsrum.

Jag håller däremot med om att klimatdebatten på senare år har dominerats av naturvetare. Det betyder inte att andra inte medverkar, det betyder däremot att några röster värderas högre än andra. Omvänt kan vi ju säga att innan samma grupp upptäckte att deras arbete påverkade klimatet så dominerade deras röster så mycket att klimatfrågan ansågs ointressant. Minns gärna attityden bland tekniker och ekonomer mot miljörörelsen under70- & 80-talet. ”Lyssnade” är inte ordet som jag först tänker på.

Det jag däremot inte alls håller med om är hans synnerligen ovetenskapliga beskrivning av humanister och det mycket värderande uttrycket ”de vanligtvis känsligaste personerna …” det visar på en stor okunnighet om det mesta som inte faller inom hans eget område, och det oroar mig en hel del.

Däremot har han rätt i sak. Mer samtal behövs. Och mindre fördomar mot andra.

Idiotin i att vantolka

Nya Zeeland ska (kanske) byta flagga. Det tycks få folk att go bananas. Och helt tappa besinningen när det kommer till källkritik.

Se här. Visst är det kul att man kan vända en sparre så att den blir ett hakkors. Det kan till och med vara lite kul att göra en så bild.

Men att därifrån ta steget till att tro att upphovspersonen vill göra ett hemligt hakkors, det kan man bara göra om man är en oseriös populist. Än värre blir det om man drar in utseendet på en tysk vaktkur och tar upp den som exempel på likhet. Visst är de lika (om än långt ifrån identiska) men det finns mängder av andra kurer runt om i världen som har samma typ av grafiska utseende.

Det handlar inte bara om att hitta ett det. Det handlar lika mycket om att hitta ett inte-det.

Inte för att jag vill göra en egen bild, men svårigheten att göra ett hakkors med ett annat sparrevapen är inte hög.

Läs artikeln om flaggan här

 

 

Vikingarnas heraldik

Detalj från runstenen i Tängelgårda med den gironerade skölden. Foto: Åhlin, Christer, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0).

Vikingar hade inte heraldiska vapen. Men de hade målade sköldar som ibland påminner om heraldiska motiv. 

Det är lätt att se fel och tro på saker som inte finns bara för att det ser ut att vara samma sak.

Se på bilden här ovan. Det är  en detalj från en av de fyra Tängelgårda-stenarna från Gotland (nu på Historiska museet). Stenarna dateras till 700-talet och ryttaren tros föreställa Sigurd Fafnesbane. Här är jag mest intresserad av motivet på skölden. Denna är helt uppenbart gironnerad. Eller är den?

Baron Erling Amundssons vapensköld

Erling Amundsson och hans vapen känt från omkring 1300.
Erling Amundsson och hans vapen känt från omkring 1300.

Här syns en vikingaättling med en gironnerad vapensköld. Det är baron Erling Amundssons sigill från tidigt 1300-tal. Motivet är helt klart detsamma så varför kan man inte säga att vikingarna hade heraldik när de helt klart hade samma motiv på sina sköldar som sina efterkommande riddarna?

Det finns två skäl som avgör allt. För det första är det fem hundra år mellan de två bilderna och de kommer från två skilda kulturer.

Det andra skälet har med hur vi ska se på själva motivet. Gironneringen (spiralen) är ganska enkel att utföra, den finns i alla kulturer och förekommer inte så sällan på keramik.
Jag skulle därmed vilja säga att motivet är dekorativt, inte identitetsbärande som ett heraldiskt vapen är (identiteten, inte dekorationen är det viktiga för den heraldiska vapenskölden).

Om samma gironnering skulle förekomma överallt där Sigurd Fafnesbane avbildas, då vore det en annan sak. Då skulle hans sköld vara Sigurds ID-bricka.  Men det gör den inte.

Vad sa texten?

Bloggtips

Vad sa texten? Hur tolkar vi den och vad betydde den i praktiken?Historikern Charlotte Vainio vid Helsingfors Universitet har på sin blogg tagit upp frågan om målsmanskapet under medeltiden.

Så här skriver hon:
Men hur som helst, jag ville ge ett exempel från min egen forskning. I Magnus Erikssons Landslag som utkom kring 1350 står det att en man ska vara sin hustrus målsman så snart de är gifta. Av det har tidigare forskning dragit den synnerligen logiska slutsatsen att kvinnan under medeltiden var omyndig och att mannen skulle vara ansvarig för henne. När man sedan (för kanske 10 år sedan) började undersöka vad kvinnor faktiskt gjorde på medeltiden så visade det sig att de både dök upp på tinget, stod anklagade på rättegångar och handlade med jord. Den logiska slutsatsen då var att när mannen inte var tillgänglig så kunde kvinnan sköta vissa saker.

Helt logiskt, allt detta. Vilken slutsats man kommer fram till beror på var forskningen befinner sig – vilken fakta som finns tillgänglig.

Nu, när jag har gått igenom många tusen dokument, kan jag visa att kvinnor var delaktiga i så stor utsträckning att det är dags att omvärdera vår förståelse av det medeltida målsmanssystemet. En målsman då hade inte samma implikationer som en målsman i dag. Flera saker som jag har kommit fram till är dessutom, baserat på vad vi trodde oss veta, helt ologiska. Till exempel har vi trott oss veta att kvinnorna flyttade till männen (så kallad patrilokalitet), men jag hittar inte ett enda exempel på att så skulle ha skett i praktiken. Däremot hittar jag mängder med exempel på när maken har affärer tillsammans med hennes familj. Det betyder inte att patrilokaliteten inte existerade, bara att den inte syns och att den var betydligt mer komplex än vad man skulle kunna tänka sig.”

Den här tanken kan även appliceras på heraldiken. Vi har våra egna lagar och regler som styr heraldiken och som sägs beskriva ”rätt” heraldik. ”Rätt” är det dock bara sett till dessa skrifter, så det hela blir ibland (inte alltid) någon form av cirkelresonemang. I praktiken kan man ha betett sig på ett helt annat sätt, både vad gäller färgval, komposition och vapenrätt.

Ett tydligt exempel på det sistnämnda är arv av vapen. Från 1626 slås det fast att adeln ska föra ett vapen inom Riddarhuset, vilket snabbt tolkas som att hela släkten måste föra ett och samma vapen. Undantag är inte tillåtna (de olika avbildningar som finns från den här tiden kanske inte bara är konstnärlig frihet, det kan också vara adelsmannens egen tolkning av sitt vapen eller rent ut av en tyst protest).

Sentida heraldiker använder fortfarande det här bruket som regel för hur vapen ska föras inom en släkt. Men det intressanta, som bland annat Magnus Bäckmarks forskning i Eder har visat, är att bland de ofrälse fortsatte vapenrätten att fungera som under medeltiden.

Så kan det gå ibland när regler och logiskt tänkande antas leda en rätt i jakten på sanning. Man tenderar att skapa en verklighet som ska passa kartan.

Läs Charlotte Vainios blogg mycket tänkvärda blogg om ditt och datt.

Bok om Gotlands romanska stenskulpturer

Book cover "Gotlands romanska stenskulpturer"
Bokomslaget till ”Gotlands romanska stenskulpturer”

Äntligen har det gjorts en avhandling om Gotlands stenskulpturer från romansk tid, med fokus på motiven.

Jag håller med författaren, nyblivne fil dr Evert Lindkvist, att det görs för lite studier av motiven i medeltida konst, vare sig det gäller stenskulpturer, dopfuntar, altartavlor eller något annat.

Mer fokus har lagts på de som gjorde konsten.

Men nu har Lindkvist fyllt en lucka genom sin avhandling ”Gotlands romanska stenskulpturer”.

Låna den. Läs den. Fundera kring proto-heraldiken.