Kategoriarkiv: Vapenrulla

Skandinavisk vapenrulla 2015

Utdrag från SVR 2015. Biskop Fasts vapen, tecknat av Davor Zovko
Utdrag från SVR 2015. Biskop Fasts vapen, tecknat av Davor Zovko

Så kommer de då, mina tankar om Skandinavisk vapenrulla 2015.

Det är trist att SVR inte får till sin försäljning för det är för få vapen i rullan.  12 stycken, varav hälften är en uppsamling av biskopsvapen, fem till antalet. F

För att Skandinavisk vapenrulla ska bli en relevant publikation måste dess innehåll bli mycket mer omfattande.
Och jag tycker att det ska vara en relevant publikation, för det är Skandinaviens bästa och vackraste vapenrulla.

Många vackra släktvapen

Liksom tidigare år håller innehållet hör konstnärlig kvalitet. Bredden på medverkande konstnärer är också stor. Här finns verk av Thomas Falk, Leif Ericsson, Jon Asgaard-Kragh, Davor Zovko och redaktören Ronny Andersen.

Beställ Skandinavisk Vapenrulla

Genom Societas Heraldica Scandinavica kan du beställa Skandinavisk vapenrulla. Passa på att bli medlem när du ändå är i farten.

Publicera dig i Skandinavisk Vapenrulla

Vill du publicera ditt vapen i SVR går det bra. Priset för ett vapen (dvs 1 sida) är 1200 DKK/1250 NOK/1500 SEK/160 EUR. Då ingår även 5 särtryk av det nummer som vapnet är publicerat i.

Skandinavisk Vapenrulla började utges år 1963 av Christer Bökwall och Jan Raneke, tillsammans med Tor Flensmarck 1988-2010. Från och med år 2011 ges Skandinavisk Vapenrulla ut av Societas Heraldica Scandinavica med Ronny Andersen som redaktör.

Grünenbergs vapenbok äntligen tillgänglig

Ett av heraldikhistoriens verkliga praktverk finns nu tillgängligt  digitalt. Det är Conrad Grünenbergs över 700 sidor tjocka vapenbok från 1493 som nu kan laddas ner.

Conrad Grünenberg var en betydelsefull borgare i Konstanz som var medlem i magistratet från 1454 (och flera gånger borgmästare). Han kom att adlas 1468 för sina heraldiska insatser efter det att han och hans broder Johan fick tjänst hos kejsar Fredrik III.
Trots att familjen var betydelsefull vet vi inte när han föddes. Han förekommer första gången i källorna 1442 och är redan då vuxen
och har fått ett uppdrag som byggmästare.

Men det är inte som byggare han är mest känd, utan som skapare av en fantastisk vapenbok som numera också bär hans namn. Det handskriva originalet har fått flera avskrifter så redan samtiden förstod att uppskatta detsamma.
Speciellt en avskrift har en så hög kvalitet att det nu finns tillgängligt digitalt. Det tillhör Bayerns statsbibliotek.

Steen Clemensen har publicerat en grundlig genomgång av Grünenbergs vapenbok som i detalj beskriver innehållet.

Grünenbergs vapenbok tar inte bara upp samtida vapen tillhörande härskare, fria stater och städer, torneringssällskap och högadel.
Här finns också fantasivapen för historiska hjältar, kejsare av Romarriket, utomeuropeiska kungar och legendariska personer.
Conrad Grüneberg skrev även en resebok om sin pilgrimsresa till det heliga landet.

Vapenboken kan laddas ner här:
www.wdl.org/en/item/8928

Steen Clemensens arbete kan laddas ner här:
www.armorial.dk/german/Grunenberg.pdf

290 svenska vapensköldar

Släktvapen för familjen Wiggur.
Släktvapen för familjen Wiggur.

Släktvapen för familjen Busck.
Släktvapen för familjen Busck.

Svenskt vapenregister har idag 290 registrerade vapensköldar, och fler är på gång. 

Svenskt vapenregister ger dig som vapentagare en kvalitetsstämpel och skyddar ditt vapen från intrång från andra seriösa vapentagare, även om registret inte ger ett juridiskt skydd.

Kvalitetsstämpeln kommer av att alla vapen granskas av några av de främsta verksamma heraldikerna i Sverige idag. Tillsammans besitter de stor kunskap i konstnärlig framställning, vapenrätt och teoretisk heraldik.

Vill du ha ett heraldiskt släktvapen är det hit du ska vända dig INNAN du låter en konstnär rita vapnet eller att du trycker upp mängder av brevpapper.

Läs mer om hur du registrerar ett släktvapen på deras hemsida. 

Missa inte det heraldiska seminariet i Lund

Den 15:e oktober kommer Keysers vapenbok att behandlas på Lunds heraldiska seminarium, arrangerat av Societas Heraldica Lundensis. Seminariet inleds av Jens Christian Berlin.

Eftersits å Grands matsal till självkostnadspris.

Datum: den 15 oktober, 2015
Tid: kl. 18:00 – 20:00
Plats: Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4, 222 22 Lund

Anmälan kan göras till shl@heraldik.org

 

Hitta din digitala vapenrulla

Hitta digitala vapenböcker genom Heraldica Nova. 

När jag hittade heraldiken under 1980-talet var det ont om heraldiska referensverk. Få böcker fanns tillgängliga och det tog år att skapa ett heraldiskt referensbibliotek.

Bristen kan lätt ses i de artiklar som skrevs på den tiden. De är genomgående tämligen ytliga.

Dagens digitaliserade värld är en befrielse för oss heraldiker (och alla andra). Nu kan man snabbt få information som det förr tog månader att hitta. Ibland gick de bara inte att hitta, hur mycket man än försökte.

Vapenböcker är ett sådant område. Men numera finns det mängder med vapenböcker på nätet tack vare bibliotekens fantastiska arbete.

Besök Heraldica Nova och ta del av dem där

Syftet med en vapenrulla

Varför gjorde man vapenrullor under medeltiden?
Det försöker Elmar Hofman ta upp i sin artikel ”Structure and Function of Medieval Armorials” på Heraldica Nova.

Heraldiske forskaren Elmar Hofmans undersöknig visar att vapenböckerna är komplicerade till sin struktur. Därför kan inte syftet i första hand varit att snabbt hitta ett vapen.

Renesse visar adliga vapensköldar

Vill du hitta ett heraldiskt vapen men inte vet var? Titta då i det franska verket Renesse som numera finns digitalt. 

Precis som Raneke har Renesse en systematisk uppställning av sköldarna. Skillnaden är att Renesse är så mycker mer omfattande, och därför svårare att ta sig igenom. Men det är det värt.

Renesse är ett av de verk som Svenska Vapenkollegiet gärna tittar i inför granskning av nya vapen.

verket har sitt namn efter sin upphovsman, greve Théodore de Renesse (1854-1927) och han skapade detta tillsammans med Johannes Baptist Rietstap (1828-1891). SÅ långe det endast fanns i tryckt form var det ett mycket dyrt, mycket svåråtkomligt och därför också mycket prestigefullt verk som sällan användes i heraldiken även om många gärna hänvisade till att man borde använda det). Numera är det som sagt gratis på nätet så jag hoppas att fler börjar använda sig av verket för att fördjupa sina kunskaper om heraldik och vapenkonst.

 

Renesse finns att läsa här.