30 penningar för purpurkläde och vapensköld

 

Vaxljus, purpurtyg och en huggen sten, det var önskemålet inför begravningen.

1360 skriver Lüdeke Sidensnor sitt testamente kring begravningen. Det är hans ”vita kuvert” där han beskriver hur hans död ska komnas ihåg. Lüdeke tycks ha varit en man på resande fot för hans testamente tar hänsyn till att han ofta besöker både Danmark och Sverige fast hans hem är i Lübeck.

Om han dör i Lübeck ska 30 lybska gyllen användas till vaxljus, ett purpurkläde till den enkla träkistan (det ska in hyras vilket betyder att det ska följa med kistan nere i jorden) klockringning och annat som behövs. Om han inte skulle dö i Lübeck, ska man likväl här hålla  en minnesfest med anledning av hans begravning  såsom han vore närvarande. På hans gravsten ska stenhuggaren hugga in hans namn, de fyra evangelistsymbolerna och hans vapensköld. För detta avsätter han 15 lybska gyllen.

Dör Lüdeke inte i Lübeck ska stenen läggas på hans grav där han blir begravd oavsett om det är i Danmark eller Sverige. Dör han i Lund vill han bli begravd framför högaltaret i Mariakyrkan. Se vidare DS nr 6247.

Nu undrar jag om det är någon som har sett hans gravsten? Blev den som han önskade?

Källa

  • Tryckt: DD III:5, nr 294
  • Regesten der Lübecker Bürgertestamente des Mittelalters II (1977), s. 236 f., nr 824
  • Tryckt tegest: DS 6247