Sju härolder från Borås

Sju härolder finns nu på Facebook.

Sällskapet är en gren av gamla Borås Heraldiska Förening och ska på ett muntert att arbeta för att popularisera heraldiken i Borås med omnejd (vilket kan omfatta hela världen).

D et engelska namnet är (Seven) 7 Heralds och kommunikationen utåt kommer till stor del att ske på engelska.

Namnet Sju härolder är helt enkelt en parafras på Sjuhärad, som är detsamma som Boråsregionen.

 

Kommentera