Sju härolder från Borås

Sju härolder finns nu på Facebook.

Sällskapet är en gren av gamla Borås Heraldiska Förening och ska på ett muntert att arbeta för att popularisera heraldiken i Borås med omnejd (vilket kan omfatta hela världen).

D et engelska namnet är (Seven) 7 Heralds och kommunikationen utåt kommer till stor del att ske på engelska.

Namnet Sju härolder är helt enkelt en parafras på Sjuhärad, som är detsamma som Boråsregionen.

 

History of heralds

History of Heralds
History of Heralds

Här är programmet

Konferensen History of heralds äger rum i Münster (Tyskland) den 25-27 mars.

Ser spännande ut. Jag önskar att jag kunde vara där men nu går det inte.

http://heralds.hypotheses.org/649

Ser ändå fram emot de diskussioner som kommer ut av kongressen och hoppas att Torsten Hiltman med flera får en trevlig tid med mycket prat om heraldik.

Skottlands kröningar och maktens auktoritet

Lucinda Dean har på Heralcia Nova skrivit om ”Crowns, Wedding Rings and Processions: Royal State Ceremony and Representations of Authority in Medieval Early Modern Scotland

Intressant om hur makten manifesterade sig själv under perioden 1200 – 1600.

 

http://heraldica.hypotheses.org/2791

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia