Heraldik vid universiteten

Här samlar jag allt jag vet om djupare forskning kring vetenskapen heraldik. Allt från doktorsgrad ner till kandidatuppsats finns med men inte lägre eftersom jag då inte räknar med att det då finns någon egen forskning. 

Heraldiken är inget prioriterat ämne inom svenskt universitetsväsende. Något eget ämne har det egentligen aldrig varit och i modern tid (1900-tal och framåt) har det endast varit ett område inom olika discipliner. En enda doktorsavhandling inom ämnet skrevs under hela 1900-talet, Jan Ranekes om Bergshammarvapenboken.

Notera att den här sidan långt ifrån är komplett. Utöver det som finns med här nedan har Martin Sunnqvist m.fl. skrivit uppsatser om vapenrätt och Johanna Arnell-Hellström om fabeldjur i heraldiken. Davor Zovko och Magnus Bäckmark har uppsatser om heraldik som nuddar vid det pedagogiska/idéhistoriska området.

 

Raneke, Jan; Bergshammarvapenboken (Lunds universitet, doktor)

 

Bylander, Eric; Kommunvapenrätt (Uppsala universitet 1998, magister).

Uppsatsen visar på det bristfälliga juridiska skydd som de kommunala vapnen åtnjuter i Sverige.

 

Wasling, Jesper; Vår medeltida härold (Göteborg universitet 1998, magister)

Uppsats som tar upp häroldsämbetets utveckling i Norden under främst Kalmarunionens tid. Tesen är att härolder under 1400-talet blev en del av statsförvaltningen som ceremonitjänstemän och övervakare av adliga privilegier samt sändebud under riksråds nivå, men samtidigt att de inte nödvändigtvis hade något med framtagningen av heraldiska vapen att göra.

Uppsatsen är i reviderad form utgiven av SHF med titeln Medeltidens härold (2008)

Kommentera

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia