Kategoriarkiv: Vapensköld

Sju härolder från Borås

Sju härolder finns nu på Facebook.

Sällskapet är en gren av gamla Borås Heraldiska Förening och ska på ett muntert att arbeta för att popularisera heraldiken i Borås med omnejd (vilket kan omfatta hela världen).

D et engelska namnet är (Seven) 7 Heralds och kommunikationen utåt kommer till stor del att ske på engelska.

Namnet Sju härolder är helt enkelt en parafras på Sjuhärad, som är detsamma som Boråsregionen.

 

Skottlands kröningar och maktens auktoritet

Lucinda Dean har på Heralcia Nova skrivit om ”Crowns, Wedding Rings and Processions: Royal State Ceremony and Representations of Authority in Medieval Early Modern Scotland

Intressant om hur makten manifesterade sig själv under perioden 1200 – 1600.

 

http://heraldica.hypotheses.org/2791