Jesper – Författare

Författarporträtt anno1989. Foto Ylva Engström

Fem publicerade böcker har det blivit. Fyra av dem handlar om heraldik och historia, tre av dessa har givits ut av Svenska Heraldiska Föreningen. Dessutom har jag med min D-uppsats här eftersom den ligger till grund för en av böckerna.

Wasling media som kommersiell verksamhet är idag relativt vilande; det är en bisyssla. Det blir någon artikel om heraldik och historia då och då samt några andra uppdrag men inte mer än så.
Tidigare var det namnet på min verksamhet som frilansande journalist, därav namnet på hemsidan.

Publikationer

 • Det senmedeltida häroldsämbetet i Norden (1998)
 • Heraldiken i Sverige (2001)
 • Heraldik för nybörjare (2005, 2012)
 • Medeltidens härold (2008)
 • Kök (2001)
 • Svenskt vapenregister, volym 1 (2018)

Det senmedeltida häroldsämbetet i Norden

Medeltidens härold är den första boken på svenska om de män som utformade riddarnas märken – vapensköldarna. Här beskrivs ingående hur häroldernas arbetsfält utvecklades från 1100-talet fram till medeltidens slut, som också innebar ett slut för härolden som hovämbetsman.

Boken är uppdelad i tio kapitel som vart och ett behandlar en gren av häroldens arbete. Fokus ligger på hur härolderna verkade i Skandinavien. För att ge läsaren en förståelse för deras verksamhet ges därför parallella förklaringar av hur det var i Tyskland, Frankrike och England.

Medeltidens härold är en populärvetenskaplig version av Jesper Wasling akademisk D-uppsats Det senmedeltida häroldsämbetet i Norden. Den inledande metoddiskussionen är borttagen och manuset har fått en ny disposition men noterna och litteraturförteckningen finns kvar. Den nya versionen har också tagit hänsyn till ny litteratur på området.

 

 

35895_10150911317784675_1910104870_n

Heraldiken i Sverige

Hur många tänker på att vi dagligen omges av symboler med en månghundraårig tradition? När vi plockar upp en enkrona ur plånboken, tittar på Tre Kronors matchtröjor eller går förbi den vajande kommunflaggan på torget – moderna former av vapen finns överallt i det offentliga livet.

Heraldiken i Sverige är en medryckande introduktion till läran om vapenbilder. Denna tradition har sina rötter i 1100-talet, då kungar och riddare utformade släktvapen för att skapa en samhörighet inom sin grupp. Idag finns heraldiska bilder överallt där västerlandet haft kulturellt eller politiskt inflytande.

Författarna ger en konkret vägledning till hur en heraldisk bild byggs upp, med exempel från svenska släktvapen. De förklarar motiven och ger bakgrunden till varför man så ofta hittar exempelvis djur eller religiösa motiv på vapensköldar. Heraldiken i Sverige är rikt illustrerad i färg och avslutas med tips för vidare läsning.

 • Utkom: 1998
 • Författare: Jesper Wasling
 • ISBN: —

English resume

The authors Wasling & Bäckmark provide a practical guide to how a heraldic image is built up, with examples from the Swedish coat of arms. They explain the motives and the background for why one so often finds such as animal or religious motives of coats of arms. Heraldry in Sweden is richly illustrated in color and ends with tips for further reading.

 • Utkom: 2001
 • Förlag: Historiska media
 • Medarbetare: Jesper Wasling och Magnus Bäckmark
 • ISBN: 9789189442320

Omslaget till Heraldik för Nybörjare, 1:a upplagan 2005.
Omslaget till Heraldik för Nybörjare, 1:a upplagan 2005.

Heraldik för nybörjare

 

 • Utkom: 2005, nyutgåva 2012
 • Förlag: Svenska heraldiska föreningen
 • Redaktör: Wasling, Jesper, med fantastiskt medarbetarna Henric Åsklund, Martin Sunnqvist, Markus Karlsson och Stefan Bede
 • ISBN: 91-975743-0-9

English resume

A simple introduction to heraldry – the Swedish way. Reprinted 2012 and (hopefully) in english in 2015.

Edited by Jesper Wasling. Authors are Jesper Wasling, Martin Sunnqvist, Stefan Bede, Marcus Karlsson och Henric Åsklund

 

1044660_10151670720654675_1631484577_n

Medeltidens härold

 

 • Utkom: 2008
 • Förlag: Svenska heraldiska föreningen
 • Författare: Wasling, Jesper
 • ISBN: 9789153436997

English resume

”Medeltidens härold”  (The herald in medieval Scandinavia) shed new light on the development of the functions of the earliest officers of arms (heralds) i Scandinavia, from 1300 to 1530. The book is based on the authors essay for the master degree in history at Gothenburg university in 1998. 88 pages.

579801_10150911356149675_916029381_n

 

Nytt kök

Det är dyrt att renovera ett kök, kanske den mest kostsamma investeringen man kan göra i ett hus. Hur och varför köket renoveras skiftar från familj till familj, men i regel är det en kombination av att man vill förnya kökets maskiner och få en modernare stil och kanske ett funktionellare kök.

Nytt kök innehåller allt man behöver veta när man ska renovera köket. Fakta och praktiska tips blandas med inspiration. Boken går igenom olika kökstyper och material och redogör för deras för- och nackdelar. Steg för steg byggs köket upp, från planeringen till färdigställandet. På vägen får man lära sig planera för el och vatten, lägga golv, sätta kakel, montera köksskåp och diskbänkar och mycket mera. Allt serverat med utförliga instruktioner med bilder för varje moment.

 • Utkom: 2011
 • Förlag: Ica Bokförlag
 • Författare: Wasling, Jesper
 • ISBN: 9789153436997

Svenskt vapenregister, del 1

Svenskt vapenregister, volym 1

I Svenskt Vapenregister registreras heraldiska vapen för svenska privatpersoner och svenska juridiska personer. Registreringen omfattar sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad. 

Boken Svenskt Vapenregister volym 1 presenterar de första 200 registrerade vapnen i registret på svenska och engelska. Registerbilderna kompletteras med ett urval av konstnärliga tolkningar av ett antal av de registrerade vapnen. Boken är en handbok för heraldiker, släktforskare och andra intresserade av kulturhistoria. Den är första volymen i en planerad serie.

Svenskt Vapenregister är en del av Svenska Heraldiska Föreningen och drivs i samverkan med Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik och med delaktighet av Heraldiska Samfundet. Registreringen av vapen i Svenskt Vapenregister påbörjades den 1 januari 2007.

 • Utkom: 2018
 • Förlag: Svenska heraldiska föreningen
 • Redaktör: Wasling, Jesper, med de fantastiska medarbetarna Martin Sunnqvist och Pontus Rosenqvist
 • ISBN:

Lämna ett svar

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia