About Wasling Media.

Jesper Wasling outside the family's summer house in 2015.
Jesper Wasling outside the family’s summer house in 2015.

WaslingMedia är ett enmansföretag för Jesper Wasling avsett för skrivande verksamhet. Svensk text längst ner.

WaslingMedia is a one man company for Jesper Wasling.

Writing books and articles

Today, the company more or less is limited to this blog and not a bit commercial, but occasionally I write articles and manuscripts. The topics are Heraldry and history.

On this blog, I’ll try to be a bit provocative and somewhat annoying in order to dig deeper into heraldic (and historical) subjects.

I will write about personal arms, flags, nationalism, symbolism and stuff like that.

No comments, but mail me

I have disabled the comments because the blog have been spammed. But feel free to email me:
jesper [at] waslingmedia se

Sometimes featured in media

It happens sometimes that I appear in the press or radio. Not often, but sometimes.


En svensk presentation

Skriver böcker och artiklar

Idag är verksamheten begränsad till både aktivitet och ämnen.

Aktiviteten består i att skriva artiklar och bokmanus. Ämnena är heraldik och historia.

Bloggar om heraldik och historia

På bloggen här skriver jag därför om heraldik och historia, men inte mycket annat.

Det blir diskussioner kring heraldiska (och historiska) ämnen, det kommer att tas upp aktualiteter och det blir en hel del tips.
Jag kommer att berätta om personliga vapen, familjevapen, släktvapen, föreningsvapen och mycket annat som rör heraldiska vapen. Det blir en en del historia och då framför allt kring historiska ämnen som är hjälpvetenskap till heraldiken.

Inga kommentarer

Jag har inga kommentarer på inläggen eftersom jag blivit spammad. Men mejla gärna synpunkter till:
jesper [at] waslingmedia se

Ibland omskriven i media

Det händer ibland att jag kommer i tryck eller radio. Inte ofta, men ibland.

Borås Tidning
Radio Sjuhärad, 2015-08-05

Jag skriver även själv i tidningar med ojämna mellanrum numera. Bland dem jag skriver för finns Populär Historia.

 

Kommentera

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia